Právní služby

 

1. Občanské právo – zejména:

- náhrada škody

- sepisy kupních a veškerých dalších typů smluv včetně ověření podpisů advokátem

- advokátní úschova

- věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, zástavní právo, atd.)

- závazkové právo

- dědické právo

 

2. Rodinné právo – zejména:

- rozvodové řízení včetně komplexního vyřízení tzv. dohodnutého rozvodu

- určení a popření otcovství

- výživné všech druhů

 

3. Pracovní právo – zejména:

- náhrada škody z pracovních úrazů a nemocí z povolání

- problematika pracovního poměru (vznik, změna, zánik)

- nároky z neplatně rozvázaného pracovního poměru

 

4. Obchodní právo – zejména:

- koncipování a sepisy obchodních smluv

- problematika obchodních závazkových vztahů

- právo obchodních společností

- směnečné právo

 

5. Trestní právo – zejména:

- obhajoba ve všech trestních věcech, jak v přípravném řízení, tak před soudy všech soudů

- porady v trestněprávních věcech a sepisy trestních oznámení

- zastoupení poškozených v adhézním řízení o náhradu škody

 

6. Vymáhání pohledávek:

- předžalobní agenda

- soudní vymáhání pohledávek

- exekuční vymáhání na základě vykonatelných titulů